Subsidie op energiebesparende maatregelen

Huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) die energiebesparende maatregelen nemen, kunnen subsidie krijgen. Dit is Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE).