9.6

Overgangsrecht in het nieuwe tijdperk van omgevingsplannen.

Overgangsrecht in het nieuwe tijdperk van omgevingsplannen

Delen via Whatsapp
Delen via Facebook
Delen via LnkedIn
JEL_8255kl1

In de makelaardij speelt het bestemmingsplan, en vanaf 1 januari 2024 het omgevingsplan, een belangrijke rol. Deze plannen bepalen de regels voor het gebruik en de ontwikkeling van gronden binnen onze gemeente. De nieuwe omgevingswet zorgt ervoor dat de gemeenten 1 omgevingsplan maken voor hun gebied. De verschillende oude bestemmingsplannen gaan op in het nieuwe omgevingsplan. Maar wat gebeurt er als de regels veranderen en uw huidige situatie plotseling niet meer past binnen het nieuwe kader? Het antwoord ligt in het begrip overgangsrecht, een belangrijk instrument voor zowel eigenaren als ontwikkelaars.

Overgangsrecht

Sinds 1 juli 2008 was het een vereiste dat bestemmingsplannen bepalingen bevatten over het overgangsrecht. Dit recht zorgde ervoor dat bestaande situaties, die onder een nieuwe bestemmingsplan niet meer toegestaan zouden zijn, onder bepaalde voorwaarden toch mochten blijven bestaan. Dit betekent dat een gebouw mag blijven staan of afgebouwd worden als er al een vergunning voor was. Ook het gebruik van grond of bouwwerken mag doorgaan, zolang dit gebruik niet langer dan een jaar is onderbroken en het niet in strijd was met het vorige plan.

Nieuwe wet biedt flexibiliteit

De invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2024 heeft echter voor een kantelpunt gezorgd. Hoewel de wet zelf geen standaardregels bevat voor overgangsrecht, biedt het gemeenten de flexibiliteit om dit zelf vorm te geven. Dit betekent meer maatwerk en, hopelijk, een eerlijkere behandeling van individuele gevallen.

Voor ons in de makelaardij en voor onze cliënten betekent dit dat we alert moeten blijven op de lokale invulling van deze regels. Ondanks de veranderingen blijven de principes van het overgangsrecht een beschermend net bieden, waardoor de rechten van bestaande situaties gerespecteerd worden. Het illustreert de balans tussen de noodzaak van gemeentelijke planning en het respecteren van gevestigde rechten. Een praktijkvoorbeeld hiervan is de bakker die sinds 1981 zijn ambacht uitoefent op een locatie die later de bestemming ‘Wonen’ kreeg. Dankzij het overgangsrecht kon hij zijn bakkerij voortzetten, ondanks de veranderde bestemming. Dit toont aan hoe essentieel het overgangsrecht is voor de continuïteit van bestaande bedrijven en woningen.

Makelaars zijn niet alleen bemiddelaars in vastgoed, maar ook gidsen bij het navigeren in complexe juridische kaders.

Behandeling van lopende procedures van voor 2024

Ook goed om te weten: lopende procedures en aanvragen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet, worden afgehandeld volgens het oude recht tot het besluit onherroepelijk is. Dit detail is cruciaal voor het begrijpen van de overgangsperiode en de rechtszekerheid voor betrokken partijen​.

In de gaten houden

De komende tijd zal het essentieel zijn om het lokale omgevingsplan nauwlettend in de gaten te houden. De flexibiliteit en het maatwerk die de Omgevingswet biedt, kunnen zowel kansen als uitdagingen met zich meebrengen. Het is onze taak als makelaars om onze cliënten door dit landschap te leiden, gewapend met kennis en inzicht in het overgangsrecht en de omgevingswet.

Samenvattend

Het overgangsrecht speelt een belangrijke rol in de bescherming van bestaande rechten te midden van veranderende regelgeving. Het biedt een fundament voor zekerheid in een wereld die constant in beweging is. Makelaars zijn niet alleen bemiddelaars in vastgoed, maar ook gidsen bij het navigeren in deze complexe juridische kaders.

 

Ontwikkelingen, verhalen en tips

Iedere persoonlijke situatie is anders, van doorstromers tot starters, jouw (ver)koop proces is anders. Bereid je voor met de laatste ontwikkelingen, verhalen en tips vanuit de huizenmarkt.

De bedenktijd en het schriftelijkheidsvereiste. Twee belangrijke aspecten bij het kopen van een woning.

Schriftelijkheidsvereiste Sinds 2003 is het in Nederland wettelijk verplicht om de koop van een woonhuis schriftelijk vast te leggen. Dit...

Kunstmatige Intelligentie (AI) in de makelaardij

Het werken in de makelaardij is vrij traditioneel. Ondanks het veranderen van de wereld om ons heen blijft het verkopen...

Overgangsrecht in het nieuwe tijdperk van omgevingsplannen.

In de makelaardij speelt het bestemmingsplan, en vanaf 1 januari 2024 het omgevingsplan, een belangrijke rol. Deze plannen bepalen de...

De dynamiek van de Nederlandse woningmarkt.

Terwijl we het jaar 2024 binnenstappen, is het goed om terug te blikken op de Nederlandse woningmarkt zoals die zich...

Veranderingen woningmarkt 2024.

In 2024 staat de Nederlandse woningmarkt voor enkele belangrijke wijzigingen, die zowel kopers als verkopers moeten kennen. Hieronder bespreek ik...

De makelaardij van morgen: een toekomst vol verandering en kansen.

In een wereld waar technologische vooruitgang en sociale veranderingen elkaar in razendsnel tempo opvolgen, staat ook de makelaardij voor een...