Subsidie op energiebesparende maatregelen

Subsidie voor duurzame energie huiseigenaar

Delen via Whatsapp
Delen via Facebook
Delen via LnkedIn
JEL_8255kl1

Huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) die energiebesparende maatregelen nemen, kunnen subsidie krijgen. Dit is Investerings Subsidie Duurzame Energie (ISDE).

Actueel overzicht subsidies

Google op de “Energiesubsidiewijzer” (bij Milieu Centraal) voor een compleet en actueel overzicht van de subsidies (en evt. leningen). Vanaf 4 januari 2021 kan de ISDE aangevraagd worden.

Huiseigenaren kunnen subsidie aanvragen voor woningisolatie (glas, dak, vloer, muur, gevel), duurzame energieopwekking (zonneboiler of warmtepomp) en voor aansluiting op een warmtenet.

Om in aanmerking te komen voor een isolatiesubsidie, moet je voor minimaal 2 maatregelen subsidie aanvragen. Dat mag een tweede isolatiemaatregel zijn, maar ook een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting een op het warmtenet. De subsidie voor een warmtepomp, zonneboiler of warmtenet-aansluiting hoef je niet in combinatie met een tweede maatregel aan te vragen. Er zijn technische eisen waaraan de isolatiemaatregel of de installatie moet voldoen. Deze eisen staan op zogenaamde maatregelenlijsten of apparatenlijsten.

Je moet de aanvraag binnen een jaar na het uitvoeren van de eerste maatregel doen. Je kan ook subsidie krijgen voor isolatiemaatregelen die je in 2020 hebt laten aanbrengen, maar ook dan geldt de aanvraagtermijn van een jaar na de eerste maatregel. De warmtepomp en zonneboiler tellen alleen mee als die na 30-6-2020 zijn geplaatst. Een aansluiting op een warmtenet moet op of na 1-1-2021 zijn gemaakt.

Subsidie voor isolatie
De subsidiebedragen voor isolatiemaatregelen zijn vaste bedragen per m2. De precieze bedragen staan in een tabel op de site van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De RVO behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. De subsidieaanvraag valt onder de voorwaarden die gelden op het moment dat je de subsidieaanvraag indient.

Informeer ook de V.v.E. over de mogelijkheden van subsidie. Niet elke vereniging van eigenaren is op de hoogte van de subsidie-mogelijkheden.

Subsidie energiebesparing voor VvE’s
De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is vanaf 1 januari 2021 alleen nog bestemd voor Verenigingen van Eigenaren. VvE’s kunnen nog gebruikmaken van deze regeling tot en met 31 december 2022. De subsidie bedraagt een vast bedrag per m2.

De subsidie geldt voor isolatiemaatregelen, zoals spouwmuur-, dak- en vloerisolatie en hr+–glas, maar ook voor procesbegeleiding of het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. VvE’s kunnen een aanvraag indienen op mijnrvo.nl. Binnen 12 maanden na de beschikking moet de VvE de maatregelen (laten) uitvoeren. Dit geldt ook voor de aanvullende maatregelen. Voor het zeer energiezuinige pakket geldt een uitvoeringstermijn van 2 jaar.

Subsidies combineren
Je kunt subsidies soms combineren met andere financieringsmogelijkheden. Je laat bijvoorbeeld een zonneboiler installeren én jouw dak isoleren. Je kunt dan een subsidie combineren met een lening of hypotheek om de werkzaamheden te financieren. Bovendien profiteer je van het lage btw-tarief van 9% op de isolatiewerkzaamheden.

Het stapelen van subsidies van de gemeente en van het rijk voor dezelfde maatregel kan meestal niet. Je moet soms op het aanvraagformulier invullen of je ook bij een andere instantie subsidie aanvraagt voor dezelfde energiebesparende maatregel. Vaak moet de gemeentelijke subsidie worden afgetrokken van de subsidie die je van het Rijk ontvangt.

Hoeveel zit er in de subsidiepot?
Per 1 januari 2021 is er in totaal € 124 miljoen beschikbaar voor zowel particuliere gebruikers als VvE’s. De hoogte van het subsidiebedrag hangt af van het soort apparaat en de energieprestatie.

Energiesubsidiewijzer
Met de Energiesubsidiewijzer vind je het complete en actuele overzicht van subsidies, leningen en andere regelingen. Vul je woonplaats in en bekijk een overzicht van welke subsidies er voor je zijn, de voorwaarden waaraan je moet voldoen om de subsidie te krijgen of een link naar de juiste website met meer informatie en een aanvraagformulier.

Let op: OP = OP
Vaak geldt de regel op = op. Hoe eerder je subsidie aanvraagt, hoe meer kans je maakt.

Ontwikkelingen, verhalen en tips

Iedere persoonlijke situatie is anders, van doorstromers tot starters, jouw (ver)koop proces is anders. Bereid je voor met de laatste ontwikkelingen, verhalen en tips vanuit de huizenmarkt.

De Huizenmarkt: Waarom jongeren buiten de boot vallen

In mijn jaren als makelaar heb ik de sleutels overhandigd aan een breed scala aan nieuwe huiseigenaren: van enthousiaste jonggehuwden...

Check dit: Overdrachtsbelasting, wat is dat eigenlijk?

In de vastgoedwereld komt de term overdrachtsbelasting vaak om de hoek kijken. Maar wat houdt het nou eigenlijk in en...

Herstel van de woningmarkt: Een Kansrijk Perspectief

Na een turbulente periode van onzekerheid begint de Nederlandse woningmarkt weer tekenen van herstel te vertonen. Het tweede kwartaal van...

Bouwkundige keurder aansprakelijk voor fout?

Bij de aankoop van een woning wordt soms geadviseerd om de woning bouwkundig te laten inspecteren. Stel dat de bouwkundige...

De voordelen van een NVM-makelaar.

Als je van plan bent om een huis te kopen of verkopen, dan is het belangrijk om een betrouwbare en...

Meer ontspannen huizenmarkt.

In het eerste kwartaal van 2023 zet de daling van de koopprijzen van woningen in Nederland verder door. Ook blijkt...