9.6

De bedenktijd en het schriftelijkheidsvereiste. Twee belangrijke aspecten bij het kopen van een woning.

Bij het kopen van een woning of appartement zijn twee juridische aspecten van groot belang: het schriftelijkheidsvereiste en de drie dagen bedenktijd.

Delen via Whatsapp
Delen via Facebook
Delen via LnkedIn
JEL_8255kl1

Schriftelijkheidsvereiste

Sinds 2003 is het in Nederland wettelijk verplicht om de koop van een woonhuis schriftelijk vast te leggen. Dit schriftelijkheidsvereiste betekent dat een mondelinge overeenkomst tussen koper en verkoper niet rechtsgeldig is. Pas wanneer de koopovereenkomst door beide partijen is ondertekend, is de koop officieel. Deze maatregel is ingevoerd om onduidelijkheid en geschillen over de voorwaarden van de transactie te voorkomen. Het zorgt ervoor dat zowel de koper als de verkoper een duidelijk overzicht hebben van hun rechten en verplichtingen.

Drie dagen bedenktijd

Naast het schriftelijkheidsvereiste heeft de koper het recht op drie dagen bedenktijd. Deze bedenktijd start op de dag nadat de koper (en eventueel de mede-koper) een exemplaar van de getekende koopovereenkomst heeft ontvangen. Gedurende deze periode kan de koper zonder opgave van redenen en zonder kosten de koopovereenkomst ontbinden. De verkoper heeft geen bedenktijd.

 

Als je een huis gaat kopen kan een NVM-makelaar je niet alleen begeleiden bij het vinden van de juiste woning maar ook ondersteunen bij de juridische aspecten van het koopproces.

Hoe zit het precies met die ”drie dagen”?

De drie dagen bedenktijd voor de koper na het tekenen van de koopovereenkomst voor een woning werkt als volgt. De bedenktijd start om 0:00 uur op de dag na de ontvangst van de getekende koopovereenkomst en duurt in principe drie dagen. Volgens de wet moet deze periode minimaal twee werkdagen bevatten. Als de laatste dag van deze periode op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot en met de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of erkende feestdag is.

Belang voor de koper

De bedenktijd en het schriftelijkheidsvereiste is specifiek bedoeld om particuliere kopers, dus consumenten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, te beschermen tegen overhaaste beslissingen bij de aankoop van tot bewoning bestemde onroerende zaak.

Deze juridische beschermingsmechanismen zijn zeer belangrijk voor de koper. Ze bieden de mogelijkheid om een weloverwogen beslissing te maken zonder de druk van een mondelinge overeenstemming. Bovendien garandeert het schriftelijkheidsvereiste dat alle afspraken duidelijk en ondubbelzinnig zijn vastgelegd, wat de kans op misverstanden en conflicten verkleint. De drie dagen bedenktijd geven de koper de kans om, indien nodig, zonder consequenties terug te komen op de aankoopbeslissing.

Advies

Gezien de complexiteit en het belang van deze -en andere- juridische aspecten bij het (ver)kopen van een woning, is het raadzaam om je als verkoper, maar ook als koper te laten adviseren door een professional.

Als je een huis gaat kopen kan een NVM-makelaar je niet alleen begeleiden bij het vinden van de juiste woning maar ook ondersteunen bij de juridische aspecten van het koopproces. Een NVM-makelaar is goed op de hoogte van alle relevante wet- en regelgeving en kan ervoor zorgen dat je als koper optimaal beschermd bent tijdens dit belangrijke proces.

Ontwikkelingen, verhalen en tips

Iedere persoonlijke situatie is anders, van doorstromers tot starters, jouw (ver)koop proces is anders. Bereid je voor met de laatste ontwikkelingen, verhalen en tips vanuit de huizenmarkt.

De bedenktijd en het schriftelijkheidsvereiste. Twee belangrijke aspecten bij het kopen van een woning.

Schriftelijkheidsvereiste Sinds 2003 is het in Nederland wettelijk verplicht om de koop van een woonhuis schriftelijk vast te leggen. Dit...

Kunstmatige Intelligentie (AI) in de makelaardij

Het werken in de makelaardij is vrij traditioneel. Ondanks het veranderen van de wereld om ons heen blijft het verkopen...

Overgangsrecht in het nieuwe tijdperk van omgevingsplannen.

In de makelaardij speelt het bestemmingsplan, en vanaf 1 januari 2024 het omgevingsplan, een belangrijke rol. Deze plannen bepalen de...

De dynamiek van de Nederlandse woningmarkt.

Terwijl we het jaar 2024 binnenstappen, is het goed om terug te blikken op de Nederlandse woningmarkt zoals die zich...

Veranderingen woningmarkt 2024.

In 2024 staat de Nederlandse woningmarkt voor enkele belangrijke wijzigingen, die zowel kopers als verkopers moeten kennen. Hieronder bespreek ik...

De makelaardij van morgen: een toekomst vol verandering en kansen.

In een wereld waar technologische vooruitgang en sociale veranderingen elkaar in razendsnel tempo opvolgen, staat ook de makelaardij voor een...