9.6

Meer ontspannen huizenmarkt.

De bestaande voorraad van koopwoningen blijkt wel iets te zijn afgenomen; al is het aantal transacties in het eerste kwartaal van een jaar altijd wat lager.

Delen via Whatsapp
Delen via Facebook
Delen via LnkedIn
JEL_8255kl1

In het eerste kwartaal van 2023 zet de daling van de koopprijzen van woningen in Nederland verder door. Ook blijkt het aantal verkochte woningen in de bestaande woningvoorraad op een lager niveau uit te komen dan we in voorgaande jaren gewend zijn geweest. Toch is er zeker geen sprake van een vrije val op de koopwoningmarkt. De markt raakt wel meer ontspannen, waardoor de consument iets meer keuze krijgt en steeds vaker weer onder de vraagprijs durft te bieden. De geringe nieuwbouwproductie van koopwoningen en de aanhoudende bevolkingsgroei zorgen wel voor een toenemende vraagdruk, waardoor prijsstijgingen op de middellange termijn aannemelijk is.

Aantal transacties van koopwoningen zakt naar iets lager niveau

De dynamiek in de bestaande voorraad van koopwoningen blijkt nu toch wel iets te zijn afgenomen; al is het aantal transacties in het eerste kwartaal van een jaar altijd wat lager. Het aantal door de NVM geregistreerde verkopen (bijna 28.400 woningen) komt in het eerste kwartaal van 2023 echter 2,4% lager uit dan in hetzelfde kwartaal van 2022.

Koopprijsdaling houdt aan in eerste kwartaal van 2023

De mediane verkoopprijs van alle verkochte woningen daalt in het eerste kwartaal van 2023 voor het derde opeenvolgende kwartaal tot €394.000, zo blijkt uit de gegevens van de NVM. Dat is een daling van 3,6% ten opzichte van het voorliggende kwartaal en van 8,2% in vergelijking met een jaar geleden.

Dalende bouwproductie koopwoningen

De terugval van de woningbouwproductie in de koopsector houdt ook in het vierde kwartaal van 2022 (meest recent informatie) aan. Het aanbod en de verkoop van nieuwbouwkoopwoningen zit nu al tweeënhalf jaar in een neerwaartse spiraal en bedraagt in het vierde kwartaal van 2022 nog maar 3.500 tot 4.000 woningen; fors minder dan in eerdere jaren.

 

In het eerste kwartaal van 2023 zet de daling van de koopprijzen van woningen in Nederland verder door.

Hypotheekmarkt lijkt zich verder te normaliseren

Het aantal hypotheekaanvragen stabiliseert in het eerste kwartaal van 2023; de ruim 89.900 aanvragen liggen iets boven het niveau van het vierde kwartaal van 2022 en dat past in het normale seizoenspatroon. De hypotheekaanvragen voor de aankoop van een woning zijn daarbij in absolute aantallen (52.600 aanvragen) en als aandeel op het totaal (61%) stabiel

Vertrouwen van de woonconsument herstelt zich weer enigszins

Door het inmiddels weer lagere inflatieniveau, een meer stabiele economische groei en de te verwachten inkomensstijgingen, is het consumentenvertrouwen in de algemene economie in het eerste kwartaal van 2023 weer duidelijk toegenomen (van –56 naar -44). Dat heeft blijkbaar ook bijgedragen aan minder negatieve verwachtingen ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van de koopprijzen en de hypotheekrentes, waardoor ook de daling van het vertrouwen in de koopwoningmarkt voor het eerst sinds twee jaar is omgebogen in een lichte stijging.

En bij ons?

Als we de gegevens analyseren in onze regio, is er het volgende te concluderen. Er is een wat kleinere prijsdaling dan landelijk, er wordt relatief (ten opzichte van de landelijke cijfers) sneller verkocht en, voor zover we wat vooruit kunnen kijken, (denk daarbij aan de panden die nu “verkocht onder voorbehoud” worden gemeld) is de verwachting dat de transactieprijzen in mei niet zullen dalen ten opzichte van april 2023. Bron: NVM

Ontwikkelingen, verhalen en tips

Iedere persoonlijke situatie is anders, van doorstromers tot starters, jouw (ver)koop proces is anders. Bereid je voor met de laatste ontwikkelingen, verhalen en tips vanuit de huizenmarkt.

De bedenktijd en het schriftelijkheidsvereiste. Twee belangrijke aspecten bij het kopen van een woning.

Schriftelijkheidsvereiste Sinds 2003 is het in Nederland wettelijk verplicht om de koop van een woonhuis schriftelijk vast te leggen. Dit...

Kunstmatige Intelligentie (AI) in de makelaardij

Het werken in de makelaardij is vrij traditioneel. Ondanks het veranderen van de wereld om ons heen blijft het verkopen...

Overgangsrecht in het nieuwe tijdperk van omgevingsplannen.

In de makelaardij speelt het bestemmingsplan, en vanaf 1 januari 2024 het omgevingsplan, een belangrijke rol. Deze plannen bepalen de...

De dynamiek van de Nederlandse woningmarkt.

Terwijl we het jaar 2024 binnenstappen, is het goed om terug te blikken op de Nederlandse woningmarkt zoals die zich...

Veranderingen woningmarkt 2024.

In 2024 staat de Nederlandse woningmarkt voor enkele belangrijke wijzigingen, die zowel kopers als verkopers moeten kennen. Hieronder bespreek ik...

De makelaardij van morgen: een toekomst vol verandering en kansen.

In een wereld waar technologische vooruitgang en sociale veranderingen elkaar in razendsnel tempo opvolgen, staat ook de makelaardij voor een...