9.6

Er komen veel nieuwe woonplannen aan.

Als het aan het kabinet ligt gaat er binnenkort heel wat veranderen op de woningmarkt.

Delen via Whatsapp
Delen via Facebook
Delen via LnkedIn
JEL_8255kl1

Als het aan het kabinet ligt gaat er binnenkort heel wat veranderen op de woningmarkt. Hieronder een overzicht van de plannen.

Overdrachtsbelasting
Het tarief overdrachtsbelasting wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd van 9 procent naar 10,1 procent. (Dit geldt niet voor de eigen woning, die blijft 2%, starters betalen 0%). Deze verhoging komt boven op de eerdere aanpassing in 2021 van de  overdrachtsbelasting van 6 naar 8 procent én de maatregel uit het coalitieakkoord van 8 naar 9 procent. Koopt u bijvoorbeeld een tweede woning, een recreatiewoning, een woning om te gaan verhuren, of een woning voor de kinderen? Dan moet u rekening houden met dit hogere tarief.

Regulering middenhuur
Om huurwoningen voor middeninkomens betaalbaarder te maken, worden aanvangshuren in het middenhuursegment gereguleerd. Een deel van de woningen die nu in de vrije huursector valt, valt daardoor straks onder de gereguleerde middenhuur. Straks bepaalt het woningwaarderingstelsel (het puntensysteem) de huurprijs, zodat een huurder een eerlijke prijs betaalt, die past bij de kwaliteit van de woning. De exacte bovengrens van de regulering moet nog worden bepaald, maar komt waarschijnlijk tussen de 1.000 en 1.250 euro te liggen.

Veertig procent nieuwbouw voor middeninkomens
Er moet meer gebouwd worden voor midden- en lage inkomens. In het programma Woningbouw is aangekondigd dat er tot en met 2030 900.000 woningen gebouwd moeten worden. Men gaat  regionaal nastreven dat bijna veertig procent (350.000 woningen) van deze nieuw te bouwen woningen, betaalbare koop of middenhuurwoningen zijn. Het vergroten van het aanbod leidt ook tot een verbetering van de positie van koopstarters. Zij krijgen een extra duwtje in de rug door de inzet van goedwerkende en nieuwe verkoopoplossingen zoals “KoopStart”. Met de introductie van een huisvestingsvergunning kunnen gemeenten bovendien betaalbare koopwoningen toewijzen aan mensen met een middeninkomen.

Het tarief overdrachtsbelasting wordt vanaf 1 januari 2023 verhoogd van 9 procent naar 10,1 procent. (Dit geldt niet voor de eigen woning, die blijft 2%, starters betalen 0%).

Een huurwoning die past bij het inkomen
Een deel van de mensen met een laag inkomen zijn een te groot deel van hun inkomen kwijt aan de huur. Te hoge woonlasten worden aangepakt door huurstijgingen te beperken en door mensen een woning toe te wijzen die bij het inkomen past. Voor mensen met een laag inkomen verlagen we de huren. Hogere inkomens die in een goedkope sociale huurwoning wonen, kunnen een inkomensafhankelijke huurverhoging krijgen.

Vereenvoudiging huurtoeslag
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat het toeslagenstelsel voor een deel van de mensen onzekerheid met zich meebrengt. Er wordt stevig ingezet op het vereenvoudigen van de huurtoeslag.

Betere bescherming huurder
Kopers en huurders moeten goed beschermd worden. Er komt een landelijke norm om op een goede en verantwoordelijke manier met huurders om te gaan. Gemeenten kunnen inzetten op verbeterde huurprijsbescherming via gebiedsgerichte verhuurvergunningen.

Biedlogboek woningkoop
Bij het kopen van een woning wordt certificering van het biedproces, en daarmee het gebruik van een (bied)logboek door makelaars, wettelijk verplicht. Daardoor wordt het koopproces transparanter en eerlijker. Dit zou in 2023 of 2024 in moeten gaan.

Warmtepomp verplicht
Het kabinet kondigt aan dat vanaf 2026 hybride warmtepompen de standaard worden voor het verwarmen van woningen. Dat betekent dat bij vervanging van de cv-installaties mensen zullen moeten overstappen op een duurzamer alternatief.

Ontwikkelingen, verhalen en tips

Iedere persoonlijke situatie is anders, van doorstromers tot starters, jouw (ver)koop proces is anders. Bereid je voor met de laatste ontwikkelingen, verhalen en tips vanuit de huizenmarkt.

De bedenktijd en het schriftelijkheidsvereiste. Twee belangrijke aspecten bij het kopen van een woning.

Schriftelijkheidsvereiste Sinds 2003 is het in Nederland wettelijk verplicht om de koop van een woonhuis schriftelijk vast te leggen. Dit...

Kunstmatige Intelligentie (AI) in de makelaardij

Het werken in de makelaardij is vrij traditioneel. Ondanks het veranderen van de wereld om ons heen blijft het verkopen...

Overgangsrecht in het nieuwe tijdperk van omgevingsplannen.

In de makelaardij speelt het bestemmingsplan, en vanaf 1 januari 2024 het omgevingsplan, een belangrijke rol. Deze plannen bepalen de...

De dynamiek van de Nederlandse woningmarkt.

Terwijl we het jaar 2024 binnenstappen, is het goed om terug te blikken op de Nederlandse woningmarkt zoals die zich...

Veranderingen woningmarkt 2024.

In 2024 staat de Nederlandse woningmarkt voor enkele belangrijke wijzigingen, die zowel kopers als verkopers moeten kennen. Hieronder bespreek ik...

De makelaardij van morgen: een toekomst vol verandering en kansen.

In een wereld waar technologische vooruitgang en sociale veranderingen elkaar in razendsnel tempo opvolgen, staat ook de makelaardij voor een...