Bouwkundige keurder aansprakelijk voor fout?

Bij de aankoop van een woning wordt soms geadviseerd om de woning bouwkundig te laten inspecteren.

Delen via Whatsapp
Delen via Facebook
Delen via LnkedIn
JEL_8255kl1

Bij de aankoop van een woning wordt soms geadviseerd om de woning bouwkundig te laten inspecteren. Stel dat de bouwkundige keurder belangrijke zaken over het hoofd ziet. Is hij daarvoor dan aansprakelijk?

Wat was er aan de hand?

Koper heeft de aangekochte jaren-zestig-woning bouwkundig laten inspecteren. Na het transport blijkt echter dat er sprake is van betonrot aan de onderzijde van de begane grondvloer. Acht van de negen betonnen liggers van de broodjesvloer vertonen scheurvorming als gevolg van de betonrot. De bouwkundige keurder heeft dit echter niet opgemerkt. Koper stelt de bouwkundige keurder aansprakelijk voor de herstelkosten van circa € 40.000. De bouwkundige keurder acht zich niet aansprakelijk en doet een beroep op de exoneratieclausule. Partijen belanden bij de rechtbank. Wie krijgt gelijk?

Hoe ziet de rechter dat?

De rechter stelt koper in het gelijk. Volgens de rechtbank mag van een redelijk handelend en redelijk bekwaam bouwkundig inspecteur worden verwacht dat hij betonrot aan de onderzijde van de begane grondvloer constateert. Nu de bouwkundige de betonrot heeft gemist, is hij tekortgeschoten in de taak die op hem rustte. De bouwkundige keurder is aansprakelijk voor de kosten die samenhangen met het herstel van de begane grondvloer, te weten € 40.000,-.

Verweer

De bouwkundige verweert zich nog met het feit dat hij niet expliciet de opdracht heeft gekregen om de begane grondvloer te onderzoeken. De rechtbank is echter van oordeel dat ook al wordt een bouwkundige keurder niet expliciet de opdracht gegeven tot het onderzoeken van de begane grondvloer, dan nog mag koper van een bekwaam en redelijk handelend bouwkundig inspecteur verwachten dat hij de begane grond inspecteert. Immers, gebreken aan de begane grondvloer kunnen ingrijpende kosten met zich meebrengen.

 

Stel dat de bouwkundige keurder belangrijke zaken over het hoofd ziet. Is hij daarvoor dan aansprakelijk?

Vloer uit de jaren zestig

Daarnaast was het de bouwkundige bekend dat de woning was gebouwd in de jaren zestig, een bouwperiode waarin betonrot een veel voorkomend probleem was. In deze jaren is met name door de producenten Kwaaitaal en Manta teveel calciumchloride toegepast voor een snellere droging van het beton, waardoor er corrosie in de wapening optrad. In de volksmond wordt dit ‘betonrot’ genoemd. Dat de vloer in deze zaak een ander type vloer was (de zogenaamde broodjesvloer) maakt dit niet anders.

Kruipruimte

Eveneens is de rechtbank van oordeel dat een bouwkundige inspectie van de begane grondvloer ook goed mogelijk was. Er was een veilige kruipruimte toegankelijk van ongeveer 80 centimeter hoog. Daarnaast kon de onderzijde van de vloer makkelijk bekeken worden. Van een bouwkundig inspecteur mag dan een inspectie van de onderkant van de vloer worden verwacht.

Ontwikkelingen, verhalen en tips

Iedere persoonlijke situatie is anders, van doorstromers tot starters, jouw (ver)koop proces is anders. Bereid je voor met de laatste ontwikkelingen, verhalen en tips vanuit de huizenmarkt.

De Huizenmarkt: Waarom jongeren buiten de boot vallen

In mijn jaren als makelaar heb ik de sleutels overhandigd aan een breed scala aan nieuwe huiseigenaren: van enthousiaste jonggehuwden...

Check dit: Overdrachtsbelasting, wat is dat eigenlijk?

In de vastgoedwereld komt de term overdrachtsbelasting vaak om de hoek kijken. Maar wat houdt het nou eigenlijk in en...

Herstel van de woningmarkt: Een Kansrijk Perspectief

Na een turbulente periode van onzekerheid begint de Nederlandse woningmarkt weer tekenen van herstel te vertonen. Het tweede kwartaal van...

Bouwkundige keurder aansprakelijk voor fout?

Bij de aankoop van een woning wordt soms geadviseerd om de woning bouwkundig te laten inspecteren. Stel dat de bouwkundige...

De voordelen van een NVM-makelaar.

Als je van plan bent om een huis te kopen of verkopen, dan is het belangrijk om een betrouwbare en...

Meer ontspannen huizenmarkt.

In het eerste kwartaal van 2023 zet de daling van de koopprijzen van woningen in Nederland verder door. Ook blijkt...