9.6

Beroep op dwaling door koper

Zorg er altijd voor dat je weet wat je koopt en dat alles volledig duidelijk en goed is.

Delen via Whatsapp
Delen via Facebook
Delen via LnkedIn
JEL_8255kl1

Kat in de zak

Voor makelaars is het belangrijk om op de hoogte te blijven van alle juridische aspecten. Interessant hier is om te zien hoe een rechter reageert op een clausule die in een koopakte is opgenomen om alle risico’s bij de koper neer te leggen, terwijl koper niet kon weten dat hij, zo te zien, een soort “kat in de zak” aan het kopen was. Hoe loopt dat af?

Wat was er aan de hand?

Koper heeft een bestaand appartementsrecht als beleggingsobject gekocht, welke door de verkoper is verbouwd tot drie zelfstandige appartementen. Het casco van het appartementen complex is ruim 100 jaar oud. Partijen hebben in de koopovereenkomst de ‘as is, where is’-clausule opgenomen. Kort gezegd legt deze clausule alle risico’s voor (verborgen) gebreken bij koper.

Appartement illegaal verbouwd

Vlak voor het transport blijkt dat verkoper illegaal heeft verbouwd. Er is geen toestemming verleend door de VvE voor de verbouwing. Koper wil van de koop af en vernietigt de koopovereenkomst wegens dwaling. Verkoper gaat hier niet mee akkoord en eist dat koper het pand afneemt. Volgens de verkoper komt het ontbreken van de toestemming voor de verbouwing op grond van de as is, where is-clausule voor rekening en risico van de koper.

 

Niet zeker van je zaak? Neem je eigen makelaar mee!

Verkoper in het ongelijk

De rechter stelt verkoper in het ongelijk. Volgens de rechter kan de verkoper geen beroep doen op de as is, where is-clausule wegens het ontbreken van de toestemming voor de verbouwing. De clausule ziet hier alleen op de ouderdom, omdat de makelaar van de verkoper tegen de koper gezegd heeft dat de clausule wordt toegevoegd omdat het appartement 100 jaar oud is. Verder is door de verkoper aan de koper medegedeeld dat hij alle bonnen en garanties van de verbouwing ontvangt bij de koop.

Dwaling

Daarnaast is de rechter van oordeel dat koper terecht de koopovereenkomst heeft vernietigd op grond van dwaling. Een overeenkomst die tot stand gekomen is onder invloed van dwaling en bij een juiste voorstelling van zaken niet zou zijn gesloten, is vernietigbaar indien de wederpartij in verband met hetgeen zij omtrent de dwaling wist of behoorde te weten, de dwalende had behoren in te lichten.

Wat bedoelt de rechter daarmee?

Volgens de rechter behoorde de verkoper te weten dat er voor de verbouwing van het appartement toestemming nodig was van de VvE. Het ontbreken van die toestemming had de verkoper moeten mededelen.

Als lid van de VvE wordt de verkoper geacht op de hoogte te zijn van de bepalingen in de splitsingsakte. Zonder toestemming van de VvE is de door de verkoper uitgevoerde verbouwing verboden. Vast staat dat de verkoper die toestemming niet had en een verboden verbouwing heeft uitgevoerd. Om deze redenen heeft de koper terecht de koopovereenkomst buitengerechtelijk vernietigd op grond van dwaling en kan de koper niet worden verplicht tot nakoming.

Conclusie

Gelukkig ging de rechter hier mee in het verhaal van de koper. Zorg er altijd voor dat je weet wat je koopt en dat alles volledig duidelijk en goed is. Niet zeker van je zaak? Neem je eigen makelaar mee!

Ontwikkelingen, verhalen en tips

Iedere persoonlijke situatie is anders, van doorstromers tot starters, jouw (ver)koop proces is anders. Bereid je voor met de laatste ontwikkelingen, verhalen en tips vanuit de huizenmarkt.

De bedenktijd en het schriftelijkheidsvereiste. Twee belangrijke aspecten bij het kopen van een woning.

Schriftelijkheidsvereiste Sinds 2003 is het in Nederland wettelijk verplicht om de koop van een woonhuis schriftelijk vast te leggen. Dit...

Kunstmatige Intelligentie (AI) in de makelaardij

Het werken in de makelaardij is vrij traditioneel. Ondanks het veranderen van de wereld om ons heen blijft het verkopen...

Overgangsrecht in het nieuwe tijdperk van omgevingsplannen.

In de makelaardij speelt het bestemmingsplan, en vanaf 1 januari 2024 het omgevingsplan, een belangrijke rol. Deze plannen bepalen de...

De dynamiek van de Nederlandse woningmarkt.

Terwijl we het jaar 2024 binnenstappen, is het goed om terug te blikken op de Nederlandse woningmarkt zoals die zich...

Veranderingen woningmarkt 2024.

In 2024 staat de Nederlandse woningmarkt voor enkele belangrijke wijzigingen, die zowel kopers als verkopers moeten kennen. Hieronder bespreek ik...

De makelaardij van morgen: een toekomst vol verandering en kansen.

In een wereld waar technologische vooruitgang en sociale veranderingen elkaar in razendsnel tempo opvolgen, staat ook de makelaardij voor een...