Kosten koper en overdrachtsbelasting

Huis kopen? Eerst deze column lezen!

Als je een huis gaat kopen betaal je de koopsom plus extra kosten; de “kosten koper”. Deze bijkomende kosten bedragen circa 4 tot 6% van de koopsom. De overdrachtsbelasting (2% van de koopsom) maakt daar een aanzienlijk deel van uit (€ 6.200 bij een gemiddelde koopsom van €310.000).

Kosten koper
Naast de overdrachtsbelasting zijn er hypotheek-bemiddelingskosten, taxatiekosten, notariskosten, eventuele kosten bouwtechnische keuring, eventuele aankoop-makelaarskosten en bijvoorbeeld kosten voor een bankgarantie.

Minder starters die wat (kunnen) kopen
Door het beperkte aanbod aan koopwoningen en de stijgende huizenprijzen is het aandeel koopstarters op de koopwoningmarkt afgenomen. In 2013 was dit 50%, nu maar 30%. Het kabinet wil de woningmarktpositie van starters verbeteren. Het plan is om van 2021 t/m 2025 de overdrachtsbelasting deels af te schaffen. Bron: Miljoenennota en Memorie van toelichting Wet differentiatie overdrachtsbelasting.

Geen overdrachtsbelasting voor starters én doorstarters
Vanaf 2021 betalen woningkopers van 18 tot 35 jaar geen 2% overdrachtsbelasting meer. Deze vrijstelling is eenmalig en geldt alleen als de kopers de woning zelf gaan bewonen. Ook als je onder de 35 bent en al een koophuis hebt, kun je bij het kopen van een ander huis eenmalig gebruikmaken van deze regeling. Voor kopers vanaf 35 jaar geldt het tarief van 2%. Als de woning niet door de kopers bewoond gaat worden, betaalt de koper – vaak een belegger – voortaan 8% overdrachtsbelasting.

Samengevat
Huidige situatie
• Alle woningen 2%.
• En niet-woningen 6%.
Vanaf 2021
• Woning die door koper van 18-35 jaar bewoond gaat worden 0%.
• Woning die door koper vanaf 35 jaar bewoond gaat worden 2%.
• Woning of niet-woning die niet door koper bewoond gaat worden of wordt gekocht door een bedrijf 8%.

Voorwaarden voor de vrijstelling overdrachtsbelasting
De koper moet voldoen aan de volgende voorwaarden om gebruik te maken van de vrijstelling:
• De koper is op de dag van het passeren van de akte van levering bij de notaris 18 tot 35 jaar (dus tot je 35e verjaardag!).
• De koper koopt een woning.
• De koper heeft de vrijstelling niet eerder ontvangen en laat dit vastleggen in een verklaring.
• De koper woont zelf in de woning (hoofdverblijf) en laat dit vastleggen in een verklaring.

Koper heeft verklaring nodig voor vrijstelling
De koper heeft een verklaring nodig om gebruik te maken van de vrijstelling. Hierin verklaart de koper dat hij aan de voorwaarden voor deze vrijstelling voldoet. De koper geeft de verklaring aan de notaris. De Belastingdienst controleert achteraf.

Factsheet overheid

DELEN